Relationer för livet

Alla har rätt att vara stjärnor i sitt eget liv 

Viljabogruppen är ett nischat och kvalitetsstyrt bolag, vars huvudmål är att personer med autism ska få bo och leva i ett sammanhang där man kan få vara sig själv samt bli självständigare gentemot sina autistiska funktionsvariationer – genom normalisering och integration i vårt samhälle. Viljabogruppen verkar utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och pedagogik inom visuell tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

 
NÄRA – PERSONLIGA – FÖR ALLA

Verkmästaren – vårt toppmoderna egna LSS-boende i Ystad

Verkmästaren erbjuder den boende en helhetslösning med eget boende, sysselsättning, fritid, social träning och sinnesupplevelser som stimulerar till ökad självständighet och delaktighet i sin vardag. Fastigheten har en yta på 2 400 kvadratmeter och allt är av mycket hög kvalitet och standard med alla moderniteter som ett nybyggt boende behöver.

Verkmästaren – vårt toppmoderna egna LSS-boende i Ystad

 

Verkmästaren erbjuder den boende en helhetslösning med eget boende, sysselsättning, fritid, social träning och sinnesupplevelser som stimulerar till ökad självständighet och delaktighet i sin vardag. Fastigheten har en yta på 2 400 kvadratmeter och allt är av mycket hög kvalitet och standard med alla moderniteter som ett modernt boende behöver.

Viljabogruppens styrka

 

Vi utvecklar varje verksamhet till modellverksamhet för personer med autism. Detta är möjligt eftersom Viljabogruppen äger sig själva och därmed hela processen. Vi står själv för visionerna, värderingarna, fastigheterna, verksamheten, personalrekryteringen, kompetensen och utbildningen. Och det bästa av allt, vi skapar vår framtid tillsammans med våra boende, anhöriga/nätverk och våra uppdragsgivare som ger oss förtroendet att gemensamt skapa Viljabogruppens värde.

 

Hos oss är alla starkt lysande stjärnor!

Vårt uppdrag – en meningsfull vardag

 

Normalisering och integration utifrån intentioner enligt LSS, är viktiga ord. Men det viktigaste av allt är att vårt uppdrag aldrig blir större än den enskildes behov. Det innebär att ord och beslut omsätts i handling – handlingar som resulterar i konkreta förändringar i vardagen. Dessa är synliga och mätbara i ökad delaktighet, inkludering, självständighet, sund balans mellan utmaningar och färdigheter för den enskilde.

Våra värderingar är våra ledstjärnor

Vi visar respekt för människans unika värde

Vi delar med oss, arbetar tillsammans och tar eget ansvar

Vi hushåller med kompetens, resurser och tar ansvar för framtiden

Vi skapar relationer för livet

Vi visar respekt för människans unika värde

Vi delar med oss, arbetar tillsammans och tar eget ansvar

Vi hushåller med kompetens, resurser och tar ansvar för framtiden

Vi skapar relationer för livet

Flicka_3

Vill du bo hos oss?

Vad roligt! Du är välkommen att kontakta oss om du tillhör vår målgrupp. Autism utan intellektuell, eller med mild funktionsnedsättning. Vi välkomnar personer från hela landet. Om du tillhör LSS § personkrets 1, kan du alltid ansöka direkt att bo hos Viljabogruppen, genom insats LSS § 9.9. Viljabogruppen värnar om goda levnadsvillkor, integration och normalisering i vårt samhälle. Hälsningar från oss!

Tillhör du vår målgrupp autism utan intellektuell, eller med mild funktionsnedsättning, är du välkommen att kontakta Ulf Norlander-Karlsson, 0701-80 18 10 eller ulf@viljabogruppen.se – du kan även boka digital eller fysisk visning genom honom.

Din hemkommun betalar för beviljad LSS-boendeinsats § 9.9. Du betalar 5000 kronor i hyra inklusive värme och vatten, men det är vanligt att boende får bostadsbidrag från Försäkringskassan. Du får själv bekosta mat och internetabonnemang.

Det är tillåtet att ha husdjur såsom katt och hund. Du måste självständigt ta hand om ditt husdjur och behandla det på bästa sätt. Personalen hjälper inte till.

Boka fysisk eller digital visning med Ulf på ulf@viljabogruppen.se eller på 0701-801810. Vi tar emot besök både på kvällar och helger.