Det är vi som svarar på dina frågor

Vi hoppas du ska hitta den information du söker här på vår hemsida. Men saknar du något eller bara vill ha personlig service är du välkommen att kontakta oss – vi finns för att hjälpa dig. Med lång erfarenhet och stort engagemang finns vi för dig måndag-fredag 09.00-16.00. Vad kan vi hjälpa dig med?

Elna_800x800px_220519_ljus
Elna Jellvi

Enhetschef

Vid frågor om vår verksamhet och placeringar

elna.jellvi@viljabogruppen.se

0738-075789

Ulf_800x800px_220519_ljus
Ulf Nordlander-Karlsson

VD

Vid frågor rörande placeringar
ulf@viljabogruppen.se
0701-801810

Sandra_800x800px_220519_ljus
Sandra Överling

Pedagogisk samordnare

 

sandra.overling@viljabogruppen.se

0730-93 32 87

Mer om Elna

Elna är beteendevetare med 20 års lång erfarenhet som chef där uppdragen har inkluderat flera av de psykiatriska områdena samt även flera år inom LSS med både barn och vuxna. Hon har arbetat både i större och mindre bolag, privata och offentliga verksamheter både i Skåne och Stockholm. Som ledare arbetar hon utifrån metoder och strukturer samt uppföljningsstrategier för att utveckla teamet gentemot vårt uppdrag och mål och där igenom ha ett främjande samt tillit baserat förhållningssätt.

Mer om Ulf

Ulf är grundare och vd till Viljabogruppen AB. Desförinnan har han haft ledande befattningar, t ex LSS-inspektör inom LSS och målgruppen autism i kommunal regi och i Norge. Grundare och vd till Solängsskolorna i Hammenhög och på Öland, Rapsängen AB, medgrundare till Solhagagruppen AB, styrelseledarmot i Solhagagruppen och INOM innovativ omsorg AB. Konceptutvecklare för LSS i egen regi på Humana. Ulf har verkat inom LSS sedan 1994. Utöver chefsbefattningar i kommunal och privat regi, har han en lång erfarenhet av handledning och utbildning inom autism och pedagogiskt förhållningssätt.

Anette_800x800px_220519_ljus
Anette Bergström

Pedagogisk samordnare 

 

anette.bergstrom@viljabogruppen.se

 

Mer om Anette

Anette är utbildad specialpedagog med vidareutbildning specialpedagogik med inriktning autism. Huvuddelen av hennes yrkesverksamma liv har Anette arbetat med barn, ungdomar och unga vuxna, på olika arenor, hem, skola och fritid, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Roller och arbetsuppgifter har varierat stort, allt ifrån lärmiljö för våra yngsta barn på förskolor till utbildning för personal på universitetsnivå. Utbildningen som specialpedagog har inneburit att hennes fokus ofta hamnat på anpassning av omgivning för att ge alla rätt förutsättningar. Trots stor variation på sina arbetsuppgifter genom åren har hon alltid känt stora likheter i sitt arbete i relation till dem hon arbetat tillsammans med. Hon berättar: ”Framgång är äkthet, tydlighet och samverkan för att uttrycka det helt kort. Det mellanmänskliga samspelet kräver det samma för att vi tillsammans ska nå våra gemensamt uppsatta mål, oavsett var vi befinner oss i livet. En del av det är att känna sig betydelsefull, lyssnad på och en del i ett sammanhang. Efter ett antal år upplevde jag att jag kom längre och längre ifrån det jag brinner för - det nära verksamhetsarbetet där jag får vara en spelare tillsammans med andra och  en del i andra människors lärprocesser. 2019 sökte jag mig därför till tjänster med arbetsuppgifter som gav mig möjlighet att arbeta tillsammans med barn, unga och unga vuxna igen. Våren 2022 fick jag möjligheten att börja arbeta på Viljabogruppen”.