Drivkrafterna bakom

Viljabogruppen AB drivs och ägs av AN-Stjärnan i Ystad AB. Vi som ägare kommer alltid verka och värna enligt LSS-intentioner för den enskildes rätt till goda levnadsvillkor, integration och normalisering i vårt samhälle. Vi väljer att placera våra LSS-boenden i en omgivning som stimulerar till ökad självständighet, delaktighet och personlig utveckling – genom närhet till service, kollektiv kommunikation, sysselsättning, studier, fritid, god hälsa, goda grannar och nätverk. 

 

Välkommen till Viljabogruppen!

brad-neathery-XrSzacdYbtQ-unsplash

Vi nischar oss till stjärnor inom autismspektrumet

Vår målgrupp är autism utan intellektuell, eller med mild funktionsnedsättning. Våra boende välkomnar personer från hela landet. Om du tillhör LSS § personkrets 1, kan du alltid ansöka direkt om att bo hos Viljabogruppen, genom insats LSS § 9.9. 

Personuppgifter och GDPR

 

Viljabogruppen behandlar dina personuppgifter vid flera tillfällen och är då personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheter bestämmer ändamål och medel för. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter, hur du kontaktar vårt dataskyddsombud och utövar dina rättigheter i förhållande till Viljabogruppen.