Föreläsningar 2023

Viljabogruppen är ett bolag som delar med sig av sin kompetens och erfarenhet inom autism och LSS. Vi erbjuder regelbundet föreläsningar med ledande specialister inom autism. Våra föreläsningar är öppna för alla. 

FULLBOKAT

Lena Nylander, Överläkare i psykiatri

Om autism och OCD/tvångsbeteende

Datum: Torsdag 5 maj 2022
Tid: 17.30-19.00
Plats: Industrigatan 11 B, Ystad
Pris: Gratis

• Lena är vuxenpsykiater (specialistkompetens i allmän psykiatri sedan 1980) och har arbetat inom vuxenpsykiatrin i Lund i mer än 40 år, varav 9 år som sektorschef.

• Hon har 25 års erfarenhet av bedömning/diagnostik av funktionsnedsättningar hos vuxna, med frågeställningar som autism, Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom samt av kliniskt arbete med patienter med dessa (och många andra) diagnoser.

• Hon har också i många år arbetat inom vuxenpsykiatrin med personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning (ID), med eller utan autism. För närvarande ingår hon i Region Skånes team för vuxna med utvecklingsstörning/ID och svåra beteendeproblem, VUB Skåne.

• Lena har ett anhörigperspektiv eftersom hennes son har autism och utvecklingsstörning (ID).

• Har publicerat flera vetenskapliga artiklar, kapitel i läroböcker samt populärvetenskapliga skrifter/bokkapitel.

• Hennes doktorsavhandling hade titeln ’Attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorders in adult psychiatric patients’ och hon disputerade vid Göteborgs universitet 2011 med professor Christopher Gillberg som huvudhandledare.

• Lena är anknuten till Gillbergcentrum, Göteborgs universitet samt till avdelningen för psykiatri, Lunds universitet.

 

Viljabodagen 2023

 

Välkommen att ladda ner Johans och Annicas seminarier i nedan länkar.


Johan Pahnke, Leg. psykolog, Med. doktor

Tema: NeuroACT – ett nytt sätt att minska stress och höja livskvalitet vid autismLadda ner material >>


Läs mer

Annica Kosner, Leg. psykolog, Specialist i neuropsykologi

Tema: Vad är lågaffektivt bemötande? Varför ska vi arbeta lågaffektivt? Hur gör man då?Ladda ner material >>


Läs mer


Susanne Bejerot, Professor i psykiatri, psykiater och legitimerad psykoterapeut

Tema: Autism och OCD


Läs mer

Andreas Wedeen, Leg psykolog

Möta människor med rättshaveristiskt beteende

Datum: Torsdag 22 september 2022
Tid: 09.00-13.00
Plats: Industrigatan 11 B, Ystad
Pris: Gratis
Anmälan: ulf@viljabogruppen.se

Susanne Bejerot, Professor i psykiatri, psykiater och Leg. psykoterapeut

Tema: Autism och OCD

Tid: 15.00-16.30

Jag och Jakob Carlander har skrivit om vad som kännetecknar rättshaveristiskt beteende, vilka svårigheter som kan ligga till grund för det, samt praktiska råd om hur man bemöter människor med rättshaveristiskt beteende.

 

Kort om boken:

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa. 

 

Boken ’Möta människor med rättshaveristiskt beteende – Handbok för yrkesverksamma’ ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande och ger dig själv andrum. Den riktar sig till alla som möter personer med rättshaveristiskt beteende i sitt yrke, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

 

I media om boken: 

• ”Bok kan hjälpa rättshaverister” (Corren, september 2015)

• ”Aggressiva anhöriga pressar personal” (SvD, januari 2016)

• ”När ältande kring en orättvisa övergår i besatthet” (Psykologifabriken, oktober 2015)

• ”Så hanterar du rättshaveristen på jobbet” (Chef, november)